Általános Szerződési Feltételek

Az Általános szerződési feltételek a https://vitalsoul.hu weboldal Üzemeltetője, (továbbiakban Eladó) és a Vásárló között jön létre az alábbi feltételekkel:

Kérünk minden érdeklődőt, leendő vásárlót és felhasználót, hogy figyelmesen olvassa végig jelen szerződési feltételeinket (ÁSZF), és az abban foglaltak egyetértése függvényében vegyék igénybe szolgáltatásokat. A megrendelés pillanatában a Vásárló egyetért és elfogadja a használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket. Ez után mindkét fél részére meghatározottak és vonatkozók az üzleti feltételek.

A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, nyelvezete magyar, nem minősül írásban foglalt szerződésnek, nem kerül egyedi iktatásra és postázásra sem.

A megrendelés menete

A Vásárló a weboldalon kínált termékekből, szolgáltatásokból választhat és rendelhet. A kiválasztott termék egyedi oldalán, a termék részletes ismertetése után a megrendelő űrlap kitöltésével megrendeli a terméket és egyidejűleg választ a fizetési módról.

Jelenleg kétféle fizetési mód vehető igénybe.

Bankkártyás fizetés esetén:

A vásárló tudomásul veszi, hogy Bécs Marianna Ildikó E.V. – 1082 Budapest, Corvin sétány 5/b adatkezelő által a https://vitalsoul.hu fizetési elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban , az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A bankkártyás fizetés kiválasztása után a SimplePay biztonságos fizetési felületére kerül a vásárló, ahol az adatainak megadásával elindítja a bankkártyás fizetést.

A sikeres tranzakció után a megadott e-mail címre megérkezik az elektronikus számla.

Átutalásos fizetés esetén:

A megrendelő űrlap kitöltése és elküldése után a megadott e-mail címre megérkezik a banki utaláshoz szükséges adatokat tartalmazó levél.

A banki jóváírást követően elektronikus számla kerül kiállításra, melyet a megrendeléskor megadott e-mail címre továbbítunk.

A számla kiállításával az online termékek megvásárlásának teljesítése megtörtént. A termék megvásárlásával kapcsolatos további információkról, külön e-mailben értesül a Vásárló.

Ahhoz, hogy a számla és az értesítő levél megérkezzen, kérjük, ellenőrizze postafiókja telítettségét és a kéretlen levelek (spam) fiókját is, előfordulhat, hogy elsőre levelünket ott kell keresnie.

Fizikai termék értékesítése esetén:

A megrendelés és fizetés menete az előzőekben leírtak alapján megy végbe.

A megrendelt terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki a megadott címre. A termék bruttó ára nem tartalmazza a szállítási költséget. A megrendelésben a szállítási díj, külön kerül tételezésre, azt minden esetben a vásárló fizeti meg. A csomag várható érkezése a leadott rendeléstől számítottan 2-5 munkanap. Előrendelhetőt termék esetén a várható szállítási időpont tájékoztató jellegű, az előirányzott szállítási időtől esetleg rövidebb, de akár hosszabb szállítási idővel is megtörténhet. Kérjük, ezt vegye figyelembe a megrendelésének leadásakor!

Mivel kis terjedelmű és „törékeny” termékekről van szó, bélelt borítékban juttatjuk el, a lehető legfigyelmesebben járunk el. Ezt a különleges csomagkezelést támogatja a csomagküldő partnerünk is. 0-2 kg csomag esetén kiemelt a csomagkezelés. Az érzékeny kiscsomagoknál elkülönített szortírozás, szállítás speciális zsákokban vállalja a csomagküldő cég.

A szállítástól elállás

Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. Az eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A megrendelő űrlap kitöltése során az Adatvédelemmel és az ÁSZF vonatkozásában a Vásárlónak nyilatkoznia kell, – azaz a jelölő négyzet nem maradhat üresen – ellenkező esetben nem tudja leadni a megrendelését. A megrendelés leadásával létrejövő szerződés, fizetési kötelezettséggel jár.

Árak

Az árak bruttó árak, nincs ÁFA tartalmuk és fizikai termék esetén nem tartalmazzák a szállítási költséget.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” véglegesítése előtt van lehetőség. Kérjük, szíveskedjen kellő odafigyeléssel kitölteni az adatok megadására használatos mezőket, hogy pontosan, a lehető leggyorsabban juttassuk el Önhöz a megrendelt terméket. Nagyon fontos az e-mail és fizikai termék rendelése esetén a telefonszám megadásának helyessége, hiszen ennek függvényében meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel a megrendelés teljesítéséhez. Hibásan megadott adatok vonatkozásában nem vállalunk semmilyen felelősséget és az ezekből eredően keletkező költségek teljes mértékben a vásárlót terhelik. Amennyiben a megrendelést követően veszi észre, hogy a leadott adatban (pl.: hibás szállítási cím) hiba van, lehetősége van azt módosítani a Vital Soul elérhetőségeinek valamelyikén:

(Telefon: +36/20-393-6658, e-mail: [email protected])

A termék visszaküldése

Fizikai terméket csak eredeti állapotában és csomagolásban, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ visszaszolgáltatási garancia

A megrendelő a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Amennyiben a fizikai termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog és annak gyakorlására vonatkozó 45/2014 (II. 26) Kormányrendelet 20§, 22§ az irányadóak

 

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

Megrendelés módosítása, törlése

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton.

Szavatossági információk

Szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény rendelkezései az irányadók.

Panaszkezelés

Az esetleges panaszok kezelésére az ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek valamelyikén van lehetőség szóban (+36/20-393-6658 telefonszámon) vagy írásban [email protected] e-mail címen.

Záró rendelkezések:

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A szolgáltató neve: Guba Lászlóné

A szolgáltató székhelye: 1151. Budapest, Kemény István u. 50/B

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 35509428

A szolgáltató adószáma: 76712658-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Kormányhivatala

A szolgáltató telefonszáma: +36/20-393-6658

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-73819/2014

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Micro VPS Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1096 Budapest, Sobieski János u. 19-31/A

https://www.mikrovps.net/hu

További adatvédelemmel kapcsolatosan itt tájékozódhat.